HASTA KABUL ŞARTLARI

1. Devlet Ödeneği ile Hasta Kabul Şartları

  • Sağlık Kurulu Raporu

Kamu hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ruhsal Tam bağımlı ibaresi yer almalıdır. Raporda Kısmi bağımlı ibaresi yazılması ücretsiz kurum bakımı açısından olumsuzluk içerir.

  • Engelli bireyin ikametinin bulunduğu yerde kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalıdır.
  • Vasilik

Engellinin sağlık kurul raporu içerisinde ruhsal tanımlama varsa engellinin ikametinin olduğu yerde Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyet sahibi bir T.C. vatandaşı (mümkünse yakını olan kişi) vasi ataması için dava açmalı ve dava açtığını tanımlayan Tevzi Formunu (Vasilik Davası Açtığına Dair Evrak) almalıdır.

  • Yerleştirme İzin ve Yetki Kararı

Devlet ödeneği ile hasta kabulü için gerekli evraklar

-Dilekçe (Dilekçenin yazımında merkezimizden destek alabilirsiniz.)

-Sağlık Kurul Raporu (aslı)

-Vasilik Kararı aslı

-Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi

-İkamet gösterir nüfus kayıt örneği

2. Özel Ödenek ile Hasta Kabul Şartları

  • Sağlık Kurulu Raporu

Tam bağımlı olmak şartı aranmamaktadır. Bu rapor Devlet Hastanelerinin Sağlık Kurulu Polikliniğinden alınmalıdır.

  • Vasi Kararı

Vasilik için yeni başvuruldu ya da başvurulacak ise Vasi adayının adliyeden “Tevzi Formu” alması ve bakım merkezimize getirmesi gereklidir.

Özel ödenekle hasta kabulü için gerekli evraklar

-Engelli yakınının ya da vasisinin kuruma vereceği dilekçe

-Engelli bireye ait nüfus cüzdanı örneği

-Sağlık Kurulu Raporu

-Engelli bireye ait fotoğraf (4 tane)