Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanlarında Stres Yönetimi

Bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onların daha düzenli bir hayat sürmesine yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla engelli ve yaşlılara çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bakım personelleri aracılığıyla gerçekleştirilen bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar da engelli ve yaşlı sayısının artmasına bağlı olarak yaygınlaşmaktadır.

Engelli ve yaşlı bakım elemanı mesleki tanımlaması 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede “iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri çerçevesinde; bakım öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, hareket etme yeteneğini kazandıran, ilaç harici tıbbi bakımını sağlık personeli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını sağlayan, tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişi” şeklindedir.

Bakım personelleri engelli ve yaşlıların ihtiyaçları ve problemleri ile sürekli ilgilendikleri için bu durumdan olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bu noktada yorgunluk, aşırı stres, depresyon, tükenmişlik sendromları gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Ümitsizlik, kendine değer vermeme, ani öfke patlamaları, kaygı vb. durumlar tükenmişliğin ruhsal belirtilerini oluşturur. Alınganlık, işleri erteleme, ani tepki ve çıkışlar, başkalarını suçlama, özgüvensizlik gibi durumlar ise davranışsal belirtiler arasında yer alır. Bu nedenle engelli ve yaşlı bakım hizmetini sunan bakım elemanlarının stresle başa çıkmayı ve öfke kontrolünü sağlayabilmesi çok önemlidir.

Hasta Bakım Hizmetleri…

Engelli ve yaşlı bireylerin bakım hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması kadar bu hizmetlerin kalitesinin artırılması bakım elemanlarının stres yönetimi ve öfke kontrolünü sağlayabilmesiyle ilişkilidir. Engelli bakım hizmetlerinin öneminin yanı sıra zorluğunun farkında ve bilincinde olarak Özel Hanedan Bakım Merkezi, bakım personellerine bu minvalde eğitimler vermekte ve onların motivasyonlarını ve odaklarını artırmaya çalışmaktadır. Mevlana’nın da dediği gibi “…Her başarı, kalbin odaklanmasına bağlıdır.”.