Bakım Merkezlerinin Önemi

Bakım merkezleri, engelli bireylerin yaşına ve engeline uygun şekilde onların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunan merkezlerdir. Bireylerin bakımları ile ilgili fizikî ve psiko-sosyal açıdan yaşadıkları problemleri araştırarak gerekli takipleri yapan bu kuruluşlar, yaşlı bakım merkezi, rehabilitasyon merkezi, ruhsal engelli bakım merkezi gibi kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Bunlar arasında yer alan ve ruhsal bozukluk yaşayan bireylerin bakımını üstlenen ruhsal engelli bakım merkezlerinin varlığı hem engelli bireyler hem aileler hem de toplum için çok önemlidir.

Şizofreni, depresyon, bipolar bozukluk gibi ruhsal hastalıklar, bireylerin düşüncelerinde ve davranışlarında olumsuzluklar ortaya çıkardığı için kişilerin sosyal ve bilişsel açıdan işlevsellikleri bozulur. Bu durum da aile ve toplum üzerinde sosyal, ekonomik, güvenlik ve pek çok açıdan istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. İşte bu noktada ruhsal engelli bakım merkezleri, ruhsal rahatsızlığı olan bireylere kişisel bakım, sağlık ve psiko-sosyal hizmetlerini sunarak onların hayatlarını güvenli şekilde sürdürmelerine yardımcı olur. Bunun yanı sıra aile ve toplum içerisinde oluşabilecek olumsuz durumların da önüne geçilmesine önemli ölçüde katkı sağlar.

Engelleri Birlikte Aşalım…

Ruhsal engelli bireylerin yaşam kalitesini artıran, birey-aile ve birey-toplum ilişkilerini güçlendiren, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan, düzenli ilaç takibi ve sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlayan ve bireylerini önceleyen Özel Hanedan Bakım Merkezi, toplumda artış gösteren ruhsal rahatsızlıkların bilincinde ve farkında olarak bu alanda hizmet veren bakım merkezlerine örnek teşkil etmektedir. Bu noktada ruhsal bozukluk yaşayan kişilere bakım, psiko-sosyal ve sağlık hizmetlerini sunar ve aile-toplum düzeninin korunmasına katkıda bulunur.