Özel Bakım Merkezlerinden Kimler Yararlanabilir?

Günlük yaşamını sürdürebilmek için bakıma ihtiyaç duyan zihinsel, bedensel ve ruhsal engelli bireylerin bakım hizmetlerini alabileceği özel bakım merkezleri, gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılır. Bu merkezlerden bakım hizmeti almak isteyen kişiler:

  • Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine
  • Sosyal Hizmet Merkezlerine
  • Kalmak istediği Özel Bakım Merkezine

doğrudan başvuru yapabilir. Özel bakım merkezleri il müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

“Ücreti Bakanlık Tarafından Karşılanan Engelli” statüsünde özel bakım merkezlerinden bakım hizmeti almak isteyen kişilerin engelli sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı” ya da “ağır engelli” ibaresi yer almalı ve bütün gelirlerinin toplamı dâhil olmak üzere hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olmalıdır. Bu statüye uyan ve özel bakım merkezine yerleştirilen engelli bireylerin giderleri Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

Devlet ödeneği ile özel bakım merkezinde kalabilmek için gerekli olan evraklar Hasta Kabul Şartları başlığı altında belirtilmiştir. Devlet ödeneği dışında özel ödenekle de Özel Hanedan Bakım Merkezine hasta kabulü yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.